Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

406. Εισαγωγή στη Μηχανική Συνεχών Μέσων

Περιγραφή - Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019

Το µάθηµα απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές. Περιλαµβάνει στοιχεία υδροδυναµικής και εφαρµογές καθως και την διάδοση κυµάτων. Χρησιµοποιώντας τους βασικούς νοµους διατήρησης της µηχανικής αλλά και της θερµοδυναµικής θα περιγράψουµε ενδιαφέροντα φαινόµενα.
Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί να ορίσουµε την έννοια του συνεχούς µέσου και να εισάγουµε ένα νέο τρόπο περιγραφής της κινητικής (περιγραφή Euler, πεδίο ταχύτητας) καθώς και την έννοια του υγρού "σωµατιδίου". Ιδιαίτερα στην µελέτη των υγρών µε ιξώδες θα είναι απαραίτητο να εισάγουµε και θα χρησιµοποιήσουµε τα µαθηµατικα εργαλεία των τανυστών. Θα βασιστούµε στις γνώσεις σας σε διανυσµατική ανάλυση (Grad, div, curl σε καρτεσιανές και καµπυλόγραµµες συντεταγµένες, επιφανειακά και ολοκληρώµατα όγκου, Θεώρηµα Gauss, Stokes κτλ.).
Δεν φιλοδοξούµε να καλύψουµε όλες τις πτυχές αλλά θα επικεντρωθουµε σε στοιχεία χρήσιµα σε πολλούς τοµείς της Φυσικής, αλλά και φαινόµενα του υδάτινου περιβάλλοντος. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη λύση πρακτικών προβληµάτων και στη χρήση τανυστών. Εισαγωγή προσεγγίσεων.

Γενικά

Φ-406. Εισαγωγή στη Μηχανική Συνεχών Μέσων
Ώρες: 4
ECTS: 6

Διδάσκοντες:
Ν. Φλυτζάνης
, e-mail: flytzani@physics.uoc.gr

Ώρες:
Δευτέρα 13:00-15:00 Αίθουσα Σεμιναρίων 1ου ορόφου
Τετάρτη 13:00-15:00 Αίθουσα Σεμιναρίων 1ου ορόφου